เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

การให้บริการ

ให้บริการกับ นักศึกษา บุคลากร ของสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ
เปิดให้บริการในวันทำการ จันทร์- ศุกร์  เวลา 8.00-17.00 น.
เปิดเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนภายในสถาบัน และ ปิดในวันทำการ 1 วัน

ระบบสมัครสมาชิก 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXixM1UrEv_WMmQcBN2YsFo2oE4l0UmEICVA6cokHSnN9vXg/viewform

แนะนำสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด (สำหรับอาจารย์สถาบันอาศรมศิลป์)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetJyp4hDctddJPyQ49NMCzrtCb3mNl9ShkDZX_SDgHaeteTw/viewform


 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.