ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

การให้บริการ
ห้องสมุดให้บริการแก่ อาจารย์ นักศึกษา บุคคลากร ของสถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณ

ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์การให้บริการยืม – คืน
แก่ อาจารย์ นักศึกษา บุคคลากร ของสถาบันอาศรมศิลป์

และโรงเรียนรุ่งอรุณเท่านั้น  สำหรับบุคคลภายนอกจะพิจารณาตามความเหมาะสม


ระยะเวลาในการยืม

อาจารย์ สามารถยืมหนังสือ ได้  30 เล่ม ระยะเวลาการยืม 60 วันนักศึกษา  สามารถยืมหนังสือได้ 10 เล่ม ระยะเวลาการยืม 15 วัน


บุคลากร สามารถยืมหนังสือได้    5 เล่ม ระยะเวลาการยืม 15 วัน


          การสมัครสมาชิก แจ้งได้ที่บรรณารักษ์ห้องสมุด

               


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2018. All Rights Reserved.