ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record กลับ
ภาพปก
 ISBN 9786164787193
 ผู้แต่ง พิมพันธ์ เดชะคุปต์, ผู้แต่ง
 ชื่อเรื่อง
ทักษะ 7C ของครู 4.0 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข
 เลขเรียก 371.1 พ721ท
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
 รูปเล่ม 336 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
 หมายเหตุ Partial Contents: ทักษะการสร้างหลักสูตร
-- ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
-- ทักษะการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
--ทักษะการประเมินการเรียนรู้
-- ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
--ทักษะการจัดการชั้นเรียน
-- ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย
 หมายเหตุ Partial Contents: C1 : Curriculum construction skills
-- C2 : Child-orientedinstructional management
-- C3 : Classroom innovationimplementation skills
-- C4 : Classroom learningassessment skills
-- C5 : Classroom action research skills
-- C6 : Classroom management skills
-- C7 : Characterdevelopment skills
 หัวเรื่อง ครู
 หัวเรื่อง การวางแผนหลักสูตร
 หัวเรื่อง การประเมินผลทางการศึกษา
 หัวเรื่อง ระบบการเรียนการสอน--การออกแบบ
 ผู้แต่งร่วม พเยาว์ ยินดีสุข, ผู้แต่ง
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
371.1 พ721ท  
  Barcode: AB024153
สังคมศาสตร์ ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
  จอง
2. หนังสือ
หนังสือ
371.1 พ721ท ฉ.2 
  Barcode: AB024154
สังคมศาสตร์ บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ครู]
    หัวเรื่อง [การวางแผนหลักสูตร]
    หัวเรื่อง [การประเมินผลทางการศึกษา]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ทักษะ 7C ของครู ..
Bib 15634


 Copyright 2018. All Rights Reserved.