ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record กลับ
ภาพปก
 ISBN 9749262441
 ผู้แต่ง วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
 ชื่อเรื่อง
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ / โดย วิมลพรรณปีตธวัชชัย
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984), 2547
 เลขเรียก 923.1593 ท644ว
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 25 ซม
 หมายเหตุ Contents: เทวัญอุไทยวงษ (พ.ศ. 2401)
-- ข้าทูลละอองธุลีพระบาท (พ.ศ. 2413)
-- หอรัษฎากรพิพัฒน์ (พ.ศ. 2416)
-- เคาน์ซิลออฟเสตตและปรีวี่เคาน์ซิล(พ.ศ. 2417)
-- วิกฤตการณ์วังหน้า (พ.ศ. 2417)
-- คดีพระปรีชากลการ(พ.ศ. 2421)
-- พระนางเรือล่ม (พ.ศ. 2423)
-- สาบานวัดพระแก้ว(พ.ศ. 2424)
-- ตั้งศาลเชียงใหม่และตั้งทูตไทยไปต่างประเทศ (พ.ศ.2425-2426)
-- ขุนนาง-ข้าราชการเสนอความเห็นเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2427)
--เสนาบดีผู้ว่าการต่างประเทศ (พ.ศ. 2428) -- ร่วมงานฉลอง 50 ปีแห่งการครองราชย์พระราชินีวิคตอเรีย (พ.ศ. 2429) -- สมเด็จพระบรมฯองค์แรก (พ.ศ. 2430) -- ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น (พ.ศ. 2430)-- ปัญหาการปักปันดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส (พ.ศ. 2430) --การจัดตั้งเสนาบดีสภา (พ.ศ. 2431) เสียแคว้นสิบสองจุไท (พ.ศ. 2431) -- ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษ (พ.ศ. 2435) --เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง (พ.ศ. 2436) -- คดีพระยอดเมืองขวาง (พ.ศ.2437) -- ปฏิญญาอังกฤษ-ฝรั่งเศส ที่ให้ไทยเป็นรัฐกันชน(พ.ศ. 2439) --ที่ปรึกษาผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2440 --อนุสัญญาลับระหว่าวไทยกับอังกฤษ (พ.ศ. 2440) --ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซีย (พ.ศ. 2540 --ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมัน (พ.ศ. 2441) --ผู้สำเร็จราชการอยู่รักษาพระนคร ณ กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2444) --เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง (พ.ศ. 2446) -- สิ้นแม่ (พ.ศ. 2447) --เสียดินแดนมณฑลบูรพา (พ.ศ. 2449) -- เสียดินแดนไทรบุรี กลันตันตรังกานูและปะลิส (พ.ศ. 2452) -- คดีพญาระกา (พ.ศ. 2452) --ผลัดแผ่นดิน (พ.ศ. 2453) -- สายสัมพันธ์อันแนบแน่น (พ.ศ. 2416-2453)-- ตามเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวง ประพาสต่างประเทศ (พ.ศ. 2454) --ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2455) --ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2457) -- ฉลองแซยิด (พ.ศ. 2461) -- นายกสภาการคลัง (พ.ศ. 2465) --นายกกรรมการตรวจร่างประมวลกฎหมาย (พ.ศ. 2454-2466) --สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ (พ.ศ. 2465) --สิ้นพระชนม์ (พ.ศ. 2466) -- พระราชทานเพลิงศพ (พ.ศ. 2466) --ความชำนาญพิเศษ -- การดำเนินการแก้ปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขต --ภาคผนวก : คำสาบานวัดพระแก้ว ; ร่างพระราชกฤษฎีกา ที่ 1ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม ; หนังสือสัญญากรุงสยามกับกรุงฝรั่งเสศ
 หัวเรื่อง เทวะวงศ์วโรปการ,--สมเด็จฯ กรมพระยา,--2401-2466
 หัวเรื่อง ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์, 2325
 หัวเรื่อง ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
923.1593 ท644ว  
  Barcode: AB023955
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บนชั้น
  ขอยืม
Note:โรงเรียนรุ่งอรุณบริจาค
2. หนังสือ
หนังสือ
923.1593 ท644ว ฉ.2 
  Barcode: AB023956
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บนชั้น
  ขอยืม
Note:โรงเรียนรุ่งอรุณบริจาค

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สมเด็จพระเจ้าบรม..
Bib 15479


 Copyright 2018. All Rights Reserved.